< Назад < >

Лікарі

ІВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР

Хірург

ivaschenko

2000 р. Закiнчив стоматологiчний факультет Харкiвського державного медичного унiверситету.

2001 р. Закiнчив iнтернатуру за спецiальнiстю “Хiрургiчна стоматологiя”.

2005 р. Захист дисертацiï на звання кандидата медичних наук за темою “Патогенетичне обґрунтування лiкування хворих на хронiчнi запальнi захворювання слинних залоз”.

2012 р. Участь у науково-практичнiй конференціï з міжнародною участю “Злоякісні пухлини голови та шиї. Сучасні методи реабілітації”, м.Чернiвцi.

2013 р. Участь у III З’їздi української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, м.Киïв.

2013 р. Участь у Першому Східно-Українському стоматологічному форумi, м.Донецьк.

2014 р. Курси стоматологічної імплантації – Запорізька медична академія післядипломної освіти і стоматологічний медичний центр “Дентал маестро”.

2018 р. Участь у VII Нацiональному конгресi “Пластична хiрургiя. Естетична медицина i косметологiя”, м.Москва.

2019 р. Курси стоматологічної імплантації. Хірургічні особливості робіт з дентальною системою імплантатів Straumann: BLT/LT/BL”

Більше